Disclaimer

Deze website is eigendom van Obvion N.V. (hierna te noemen "Obvion"). De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie. De verstrekte informatie is geen aanbod, (beleggings)advies of financiële dienst. Obvion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Obvion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Obvion worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site(s) van Obvion.

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze website zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op je persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website is eigendom van Obvion. Hieronder valt ook de vormgeving, huisstijl en logo’s. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Obvion en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Oordeel over adviseurs

Het oordeel over adviseurs komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Independer en door middel van geplaatste beoordelingen en uitslagen van ingevulde kwaliteitschecks door consumenten op Independer.nl of andere samenwerkende websites. Het oordeel over de tussenpersonen volgens Advieskeuze.nl vloeit voort uit een uitgevoerde berekening van beoordelingen van klanten. Het oordeel van Advieskeuze.nl over tussenpersonen wordt getoetst door de Consumentenbond. Zowel het oordeel volgens Independer.nl als het oordeel volgens Advieskeuze.nl geeft niet de mening, dan wel enig oordeel of beoordeling van Obvion weer. Obvion heeft geen enkele zeggenschap en/of verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit oordeel en/of de daarbij verstrekte informatie. Obvion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dit oordeel en/of de daarbij verstrekte informatie.

De informatie met betrekking tot de adviseurs is indicatief en kan dus op elk moment gewijzigd worden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien je uitsluitend op basis van de informatie op deze website besluit om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Op het gebruik van dit onderdeel van de website van Obvion is tevens de disclaimer van de website van Obvion van toepassing.

Disclaimer bij klantbeoordeling

De klantbeoordelingen over Obvion nemen wij over van Independer.nl. Obvion heeft geen enkele zeggenschap over de door Independer gepubliceerde informatie, resultaten en beoordelingen door consumenten. Deze informatie, resultaten en beoordelingen zijn indicatief en kunnen op ieder moment wijzigen. Obvion is er dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, en je kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. Als je op basis hiervan een keuze maakt, ben je daar zelf verantwoordelijk voor.

Voor de volledigheid: hier zijn ook de disclaimer van Independer en Obvion van toepassing.

E-mailberichten

De informatie die is opgenomen in e-mailberichten van Obvion zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer je dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, vragen wij je contact op te nemen met de afzender en het bericht te vernietigen. De inhoud van het e-mailbericht is auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in het e-mailbericht ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

E-mailberichten (en de eventuele bijlagen) worden voor ontvangst en verzending gescand op virussen. Obvion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht , ook niet voor daarbij overgebrachte virussen. Obvion logt e-mailverkeer ter controle om zo ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en/of te stoppen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Obvion vind je op de pagina 'Privacy'.