Afbeelding-obvion-hypotheken-wonen

Huis kopen

Hoe wil jij wonen? Obvion maakt je mogelijkheden inzichtelijk.

Aftrekposten eigen woning

De aftrekposten eigen woning bestaan uit hypotheekrenteaftrek en uit bepaalde kosten die je eenmalig voor de belasting mag aftrekken. Het gaat hierbij om kosten die je maakt voor het afsluiten van je hypotheek voor aankoop, verbouwing of verbetering van je eigen huis. Waar moet je dan aan denken? En hoe zit het met kosten van een verbouwing?

Eenmalig aftrekbare kosten eigen woning

Zoals gezegd zijn alleen de kosten voor het afsluiten van je hypotheek eenmalig aftrekbaar, waaronder:

  • bemiddelingskosten voor het krijgen van de hypotheek.
  • kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie.
  • notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte. (De notariskosten voor de eigendomsakte zijn niet aftrekbaar).
  • taxatiekosten in verband met de hypotheek.
  • bouwrente (niet als onderdeel van de koopsom) vanaf de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst.

Niet aftrekbare kosten

Er zijn ook kosten die je niet mag aftrekken:

  • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld makelaarsprovisie).
  • overdrachtsbelasting en omzetbelasting.
  • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte.
  • bouwrente (als onderdeel van de koopsom) over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst.
  • kosten van onderhoud en verbouwing (voor een rijksmonumentenpand mag je deze kosten onder bepaalde voorwaarden wel aftrekken).

Kosten meefinancieren 

Je kunt de eenmalig aftrekbare kosten niet meer meefinancieren in je hypotheek als je een huis koopt. Of als je de hypotheek gebruikt voor verbouwing of onderhoud van je eigen woning. Dat geldt ook voor de niet-aftrekbare eenmalige kosten.

Sinds 1 januari 2018 mag je namelijk niet meer dan 100% van de waarde van de woning lenen. Ook al zou op basis van je inkomen een hogere hypotheek mogelijk zijn.

Restschuld aftrekbaar?

Heb je een restschuld na de verkoop en levering van je huis? Sinds 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om de verschuldigde rente over je restschuld van de belasting af te trekken. Meer info vind je op de pagina ‘Restschuld meefinancieren’.