Afbeelding-obvion-hypotheken-wonen

Huis kopen

Hoe wil jij wonen? Obvion maakt je mogelijkheden inzichtelijk.

Meetekenen hypotheek ouders

Je ouders kunnen je helpen bij het kopen van een eigen woning. Als je ouders het bindend aanbod meetekenen, zijn zij voor de hele lening aansprakelijk als je de hypotheek niet meer kunt betalen. Je blijft zelf als eerste verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten.

Dit zijn de spelregels:

Uit de inkomenstoets blijkt welk deel van de hypotheek je zelf kunt dragen. Je ouders moeten meer dan het restant van je hypotheeklasten kunnen betalen. Ook dit stelt Obvion vast met een inkomenstoets. Hiervoor geven beide ouders hun inkomen en woonlasten op.

Je inkomen moet in de toekomst zoveel groeien dat je de hypotheeklasten binnen 10 jaar zelf kunt dragen. Hiervoor schrijf je samen met de adviseur een toelichting. Je adviseur stuurt deze mee met de aanvraag van je hypotheek. Zodat Obvion zich een goed beeld kan vormen.

Meetekenen door ouders kan niet als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie hebt.

Als je ouders meetekenen, hoef je op papier niet alle hypotheeklasten zelf te kunnen dragen. 75 % is genoeg. Hoeveel je kunt betalen, bepaalt Obvion met een inkomenstoets. Hiervoor mag je je inkomen én dat van je eventuele partner opgeven.

Overige financiële hulp ouders

In plaats van meetekenen onder bovenstaande voorwaarden zijn er nog andere manieren waarop je ouders je financieel kunnen ondersteunen als starter op de woningmarkt.

  1. Je ouders kunnen een schenking doen.
  2. Je ouders kunnen je geld lenen voor de aanschaf of verbouwing van je woning. Het gaat hier om een onderhandse lening die niet notarieel vastgelegd hoeft te worden. Je moet dan wel zelf rente betalen over de lening. Deze rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor jou als de schuld (de lening) is aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning.

Terug naar pagina hypotheek aanvragen als starter