Afbeelding-financien-en-hypotheek

Wijzigt je situatie?

Kijk naar wat financieel wél kan, vaak is meer mogelijk dan je denkt.

Veelgestelde vragen - tijdelijk uitstel voor betalen maandlasten

Als inkomsten wegvallen als gevolg van de crisis rondom het coronavirus, kunnen wij ons voorstellen dat je tijdelijk extra financiële ruimte nodig hebt. Daarvoor is het mogelijk om onder voorwaarden drie maanden uitstel aan te vragen voor het betalen van de maandlasten voor jouw hypotheek.

Neem hiervoor contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoon 088 1470 227. Of vul het formulier in op onze contactpagina onder 'hulp bij betalingsproblemen'.

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp. Misschien staat je vraag er al tussen.

We kunnen u helpen door tijdelijk de betaling van uw maandlasten uit te stellen. Dit doen we voor een periode van 3 maanden. Hierdoor ontstaat een betalingsachterstand. U blijft namelijk de maandlasten die u niet heeft betaald aan ons verschuldigd. We spreken later met u af hoe en wanneer u deze betalingsachterstand aan ons terugbetaalt.

Neem contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan via telefoon 088 1470 227. Het kan zijn dat er veel mensen tegelijk bellen. U kunt ook het formulier invullen op onze contactpagina onder 'hulp bij betalingsproblemen'. Dan bellen wij u terug. Ook uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Voor het tijdelijk mogen uitstellen van de hypotheekbetalingen gelden de volgende voorwaarden:

 • U ervaart acute financiële stress door inkomensverlies als gevolg van het coronavirus. 
 • U kunt niet of onvoldoende terugvallen op de maatregelen die de overheid heeft geboden.
 • U kunt niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer. 
 • U verwacht binnen drie maanden de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen.

Neem contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan via telefoon 088 1470 227. Het kan zijn dat er veel mensen tegelijk bellen. U kunt ook het formulier invullen op onze contactpagina onder 'hulp bij betalingsproblemen'. Dan bellen wij u terug. Ook uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Als u voldoet aan de voorwaarden dan regelen we het uitstel van de betaling van de maandlasten voor u. U ontvangt van ons een bevestigingsbrief waarin staat wat we hebben afgesproken. We zorgen er dan voor dat de hypotheekbetalingen drie maanden niet meer van uw betaalrekening worden geïncasseerd.

Kunnen wij uw verzoek tot uitstellen van de hypotheekbetalingen voor de 15e van de maand verwerken? Dan wordt de betaling meteen stopgezet. Indien dit later gebeurt zal de afschrijving nog éénmaal geïncasseerd gaan worden. U kunt er dan voor kiezen deze incasso te laten terugdraaien door uw bank.

  Door het tijdelijk uitstellen van de hypotheekbetaling zorgen we voor een adempauze om de eerste acute financiële zorgen te verhelpen. Hierdoor ontstaat er wel een betalingsachterstand op uw hypotheek. Deze moet u aan ons terugbetalen. We kijken samen met u welke afspraken we hierover kunnen maken.

  We blijven hierover in contact. Het is ook belangrijk dat u ons laat weten als er iets verandert in uw situatie. Bijvoorbeeld als u de hypotheeklasten weer helemaal of gedeeltelijk kunt betalen. 

  Er is nu nog geen einddatum afgesproken voor deze maatregel.

  Het is nu nog niet te overzien hoe lang het duurt voor het coronavirus onder controle is. En tot wanneer de financiële gevolgen hiervan merkbaar zijn. 

  We rekenen geen kosten voor het gebruiken van de mogelijkheid om de hypotheekbetalingen tijdelijk stop te zetten.

  We rekenen ook geen extra rente over de betalingsachterstand die daardoor ontstaat.

  Hebt u een hypotheek gesloten vanaf 1 januari 2013? En kunt u geen gebruik maken van het overgangsrecht? Dan geldt er een aflosverplichting voor uw lening om in aanmerking te komen voor renteaftrek. In de fiscale regels is rekening gehouden met situaties waarin het u tijdelijk niet lukt om te voldoen aan deze verplichte aflossing.

  Ontstaat er in 2020 een betaalachterstand in de verplichte aflossing? Dan moet deze eind 2021 ingelopen zijn. Lukt dat niet? Dan kijken we of we een nieuw aflossingsschema met u kunnen afspreken. 

  Heeft u geen fiscale aflossingsverplichting? Dan heeft het tijdelijk stopzetten van de hypotheekbetalingen geen invloed op uw renteaftrek. 

  Meer weten over de fiscale regels? Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie of vraag uw adviseur om advies.

  De mogelijkheid om de hypotheekbetalingen tijdelijk uit te stellen zouden ook voor u beschikbaar kunnen zijn. Dit is echter niet vanzelfsprekend.

  We kijken in dat geval samen met u en uw adviseur naar de gevolgen van het coronavirus op uw financiële situatie. En wat dit betekent voor de eerder gemaakte afspraken. 

  De maatregel voor een andere periode afspreken is niet mogelijk. Gezien de impact van het coronavirus op Obvion en de mate waarin we verwachten dat klanten hier gebruik van willen maken, kiezen we voor een standaard maatregel. 
   
  Maakt u gebruik van een van de ondersteuningsmogelijkheden die de overheid u biedt en kunt u eerder dan verwacht uw hypotheeklasten weer betalen? Neem dan contact met ons op. We gaan dan samen met u de betalingen weer in gang zetten en spreken met u af hoe en wanneer u de niet betaalde maandlasten moet terugbetalen .  
   
  Heeft u langere tijd hulp nodig? We blijven met u in contact over de ontwikkelingen van het Coronavirus en de eventuele gevolgen voor uw financiële situatie. Afhankelijk daarvan maken we waar nodig nieuwe afspraken als dat nodig is na 3 maanden.

  Deze incasso kan Obvion niet voor u stopzetten.

  Hierover dient u contact op te nemen met uw verzekeraar of neem contact op met uw adviseur.

  Door het uitstellen van de betaling gedurende maximaal 3 maanden krijgt u een geoorloofde betalingsachterstand.

  Is er geen sprake van een andere lopende achterstand? Dan hoeven wij deze regeling niet te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.