Overbruggingskrediet Obvion

Overbruggingskrediet Obvion

100% financiering van de overwaarde en scherp tarief

Overbruggingskrediet Obvion

In de tijd van nu koopt de klant vaak al een nieuw huis voordat het huidige is verkocht. Dan komt een OBK van pas zodat de overwaarde maximaal benut kan worden. Dat snappen wij. Met ons OBK kan uw klant 100% van de overwaarde financieren, ook als de huidige woning nog niet is verkocht. En er is meer!

Ons overbruggingskrediet biedt:

Meer voor doorstromers

Wat is de maximale overbrugging?

Oude woning verkocht*

Maximale overbruggingskrediet=

Het verschil tussen de verkoopsom (excl. roerende zaken) en de schuldrest van de bestaande hypotheek.

Welke stukken zijn nodig?

  • Verkoopakte huidige woning
  • Schuldrestopgave (meest recente of jaaropgave afgelopen kalenderjaar)

*de 3 dagen bedenktijd zijn verstreken

Oude woning niet verkocht

Maximale overbruggingskrediet=

Het verschil tussen de actuele getaxeerde marktwaarde en de schuldrest van de bestaande hypotheek.

Welke stukken zijn nodig?

  • Schuldrestopgave (meest recente of jaaropgave afgelopen kalenderjaar)
  • Taxatie OBK (max. 6 maanden oud op datum bindend aanbod)
  • Onderbouwing van de betaalbaarheid van de dubbele woonlasten (indien niet voldoende ruimte binnen LTI)
  • Opgave huidige werkelijke maandlast (afschrijving van de hypotheeklast)

7 voorwaarden die u niet wilt missen

De maximale looptijd van ons OBK is 2 jaar.

De oude en nieuwe woning zijn onderpand voor het krediet.

Is de oude woning nog niet verkocht en passen de werkelijke lasten van de nieuwe woning, de oude woning en het overbruggingskrediet niet binnen de toegestane woonlast? Dan moet de klant aantonen dat hij voldoende spaargeld heeft om 12 maanden de dubbele woonlasten te kunnen betalen.

Is de oude woning verkocht? Dan moet de klant gedurende de periode met twee woningen de dubbele woonlasten kunnen betalen.

De klant kan vergoedingsvrij terugbetalen op het einde, in één keer.

Voor het overbruggingskrediet betaalt klant tijdens de looptijd alleen rente. Het rentetarief stellen wij elke maand opnieuw vast.

U vindt hier het actuele rentetarief van ons OBK (onder de rentetabel)

U leest hier hoe de rente van het overbruggingskrediet is opgebouwd.

Overbruggen gegarandeerde (bank)spaarwaarde is mogelijk als deze wordt verrekend bij de aflossing van de lening op de oude woning. Toezegging moet worden aangetoond. Deze regel geldt niet voor opgebouwde waardes met een beleggingscomponent.

U kunt alleen een overbruggingskrediet aanvragen als u ook een hypotheek bij Obvion afsluit.

Populaire items voor klanten met OBK:

Mogelijkheden doorstromers

Ze zijn er genoeg! Wat het doorstroom-dilemma ook is, met onze Woon Hypotheek is het antwoord hierop dichterbij!

Duurzaamheid: een mooie stap!

Voor de Woon Hypotheek hebben wij de tariefgroep >90 t/m 100% MW verruimd naar >90 t/m 106% MW. En niet zomaar!

Ow ja, wat is een OBK?

De 6 vragen die klanten hebben over een overbruggingskrediet allemaal beantwoord. Deel ze gerust.