Product & beleid

Product & beleid

Onze producten en het beleid binnen handbereik

Veelgestelde vragen Woon Hypotheek voor adviseurs

Hier vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de Woon Hypotheek. Raadpleeg de acceptatiegids voor ons beleid of neem contact op met uw accountmanager.

Dit zijn de 5 tariefgroepen die Obvion op dit moment hanteert bij de Woon Hypotheek:

•        t/m 60% marktwaarde

•        t/m 80% marktwaarde

•        t/m 90% marktwaarde

•        t/m 106% marktwaarde

•        meer dan 106% markwaarde

Voor de Basis-, Compact- of Obvion Hypotheek hanteren we de volgende 6 tariefgroepen:

•        t/m 55% marktwaarde

•        t/m 70% marktwaarde

•        t/m 80% marktwaarde

•        t/m 90% marktwaarde

•        t/m 101% marktwaarde

•        meer dan 101% marktwaarde

Dit doet u via de gebruikelijke route; uw eigen adviessoftware of ons adviseursportaal.

De klant moet alle stukken aanleveren waarnaar wij vragen in de voorbeeldofferte. Bijvoorbeeld ook de ondertekende SEPA machtiging en indien van toepassing ook ondertekende pandaktes. Daarna beoordelen wij de stukken en de kredietwaardigheid van de klant. Bij een positieve beoordeling brengen wij het bindend aanbod uit.

U hoeft enkel het bindend aanbod laten te ondertekenen.

U heeft hiervoor 14 dagen de tijd.

Het bindend aanbod moet u binnen twee weken na datum uitbrengen bindend aanbod getekend retour sturen, anders vervalt dit aanbod.

Ja, u kunt de geldigheid van het bindend aanbod met maximaal 3 maanden verlengen voor bestaande bouw. En bij nieuwbouw zelfs met 6 maanden. Een verlenging kunt u aanvragen tijdens de tekentermijn (van 14 dagen) van het bindend aanbod. We ontvangen dan ook het bindend aanbod getekend retour.

We rekenen nu geen verlengingskosten.

We rekenen nu geen verlengingskosten.

Wij brengen annuleringskosten in rekening als de klant het getekende bindend aanbod heeft verlengd en vervolgens annuleert of niet afneemtnádat de oorspronkelijke geldigheidsduur van 3 of 6 maanden voorbij is. De annuleringkosten zijn 1% over de totale hoofdsom. Voor een eventueel overbruggingskrediet rekenen we geen annuleringskosten.

In de volgende situaties hoeft de klant geen annuleringskosten te betalen:

  • ontbinding koopcontract door de verkopende partij;
  • bij overlijden partner;
  • bij echtscheiding of ontbinden samenlevingscontract;
  • wanneer de hypotheek niet langer verantwoord is als gevolg van inkomensverlies.

We vragen u dan wel om de reden aan te tonen.

Wanneer de klant de voorbeeldofferte ontvangt, heeft u zes weken de tijd om de daarin gevraagde informatie en stukken op te sturen. U krijgt van ons een gespecificeerde stukkenlijst.

Ja, dit is mogelijk tot maximaal 100% van de verkoopprijs -/- schuldrest bestaande hypotheek indien de woning definitief is verkocht en maximaal 100% van de marktwaarde -/- schuldrest hypotheek indien de woning niet definitief is verkocht.

Kijk voor meer info op de pagina Overbruggingskrediet

Klanten met een Basis, Compact of Obvion Hypotheek kunt u omzetten naar de Woon Hypotheek als ze aan de voorwaarden voldoen.

Bekijk details

Nee dat gaat niet, een Levenhypotheek is niet mogelijk in combinatie met de Obvion Woon Hypotheek.

Nee. Als het huis is verkocht, berekent Obvion géén vergoeding voor het vervroegd terugbetalen van de hypotheek.

Ook niet als de rentevaste periode nog niet is afgelopen.

De klant mag onbeperkt terugbetalen uit eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld, een erfenis, loterij, (onbelaste) gouden handdruk, vakantiegeld, dertiende maand of uitkering van een verzekering).

Voor de overige terugbetalingen met niet geleend geld mag hij elk kalenderjaar per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel vergoedingsvrij extra terugbetalen.

Tot en met 100% marktwaarde geen overlijdensrisicoverzekering-verplichting en bij energiebesparende voorzieningen en energiebespaarbudget zelfs tot en met 106% marktwaarde geen verplichting om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Ligt de marktwaarde boven deze grenzen, dan is het wel verplicht vanaf een drempelbedrag van € 5.000.

Deze is gelijk aan de hypotheekrente, zowel bij nieuwbouw als bij verbouw. Zijn er meerdere leningdelen dan is de rentevergoeding de gewogen gemiddelde rente van de leningdelen.

Ja, de rentevergoeding stopt na maximaal 12 maanden.

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarden hierbij zijn dat de klant 75% van de annuïtaire last zelf kan betalen én dat aannemelijk gemaakt kan worden dat het inkomen binnen 10 jaar voldoende zal stijgen om de volledige lening te kunnen dragen.

De ouders dienen de financiële ruimte te hebben om de overige 25% te kunnen dragen. De ouders worden hoofdelijk medeschuldenaar voor de hele lening.

Nee, mogelijk zijn rentevaste periodes 1 t/m 20 jaar, 25 en 30 jaar.

Ja, het is onder voorwaarden mogelijk om de rentevoorwaarden van de oude lening mee te verhuizen naar de nieuwe lening.

Tarief Woon Hypotheek

Met name bij rentevaste periodes van onder de 15 jaar lopen wij voorop.

Bekijk de rentetarieven

Woon Hypotheek | veelvoud in éénvoud