Senioren zijn welkom

Senioren zijn welkom

Wij bieden opties genoeg!

Mogelijkheden voor senioren ruimer dan u denkt!

Let op! Geld lenen kost geld

Senioren zitten goed bij Obvion. Waarom? Dat vertellen we u graag!

5 redenen waarom uw 57+ klant bij Obvion goed zit!

Is er een tijdelijk financieringstekort dat ontstaat als de oudste aanvrager de AOW-leeftijd heeft of binnen 10 jaar bereikt en de jongste aanvrager nog niet? Dan toetsen wij deze klanten onder voorwaarden op de werkelijke last gedurende de periode dat er een tijdelijk inkomenstekort ontstaat. De werkelijke maandlast moet dan gelijk aan of lager dan de toegestane financieringslast zijn.

 • Doelgroep: klanten die te maken krijgen met een tijdelijk inkomenstekort omdat de oudste aanvrager AOW ontvangt of binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt en de jongste aanvrager nog niet.
 • Toetsinkomen oudste aanvrager: het opgebouwde pensioeninkomen op datum bindend aanbod of het huidige pensioeninkomen als de klant zijn AOW leeftijd al heeft bereikt.
 • Toetsinkomen jongste aanvrager: het huidige inkomen en het pensioeninkomen als de klant de AOW leeftijd bereikt binnen 10 jaar vanaf datum bindend aanbod

Overige voorwaarden

 • er is sprake van twee aanvragers;
 • de financieringslast voorafgaand de AOW leeftijd van de oudste aanvrager en nadat de jongste aanvrager de AOW leeftijd heeft bereikt wordt annuïtair vastgesteld;
 • gedurende de periode van het tijdelijk inkomenstekort wordt maximaal 120 maanden getoetst op de werkelijke lasten;
 • de werkelijke maandlast is gelijk of lager dan de toegestane financieringslast;
 • er mag geen sprake zijn van een nieuw consumptief leningdeel;
 • de rentevaste periode van de leningdelen die op datum bindend aanbod ontstaan, is minimaal 10 jaar en duurt tot de AOW-leeftijd van de jongste aanvrager. Dit geldt niet voor leningdelen die reeds voor datum bindend aanbod bestonden. Een kortere rentevaste periode is toegestaan als:
  - de lening aan het einde van de rentevaste periode minder bedraagt dan 50% van de waarde van de woning ; EN/OF
  - het leningdeel aan het einde van de rentevaste periode volledig is afgelost.

Kijk voor alle voorwaarden in de acceptatiegids

Met het huidige box 3 beleid zijn er mogelijkheden om de overwaarde van de woning in te zetten voor een bestedingsdoel dat senioren op het oog hebben, bijv. ‘zorg inkopen’, overwaarde opnemen en/ of een schenking. De maximale LTV is dan 90% van de waarde van de woning. De lening wordt annuïtair getoetst.

Is de LTV van de totale lening kleiner dan of gelijk aan 50% van de waarde van de woning, dan toetsen we de werkelijke last.

Wil de klant de overwaarde opnemen om de woning te verbeteren dan is natuurlijk een LTV tot maximaal 100% (106% bij verduurzaming) van de waarde van de woning mogelijk.

Voor aanvragers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt of over maximaal 10 jaar bereiken en  willen verhuizen van de ene koopwoning naar de andere koopwoning kan onder voorwaarden de werkelijke lasten toetsing toegepast worden. De werkelijke maandlast van de nieuwe lening moet gelijk of lager zijn dan de huidige (werkelijke) maandlast. Op deze manier behoort een nieuwe aankoop wellicht ook tot de mogelijkheden.

Voor aanvragen zonder NHG is de werkelijke lasten toets ook al mogelijk in de periode vóór de AOW-leeftijd.

Bekijk de voorwaarden in onze acceptatiegids

Iedereen verdient een duurzaam huis. En voor senioren biedt het mogelijk extra voordelen. Bijvoorbeeld wanneer de verwarming bij voorkeur hoog staat. Of om alvast voorbereid te zijn op de toekomst wanneer ‘van het gas af’ de norm wordt. Help uw klant eenvoudig aan een lage energierekening en een comfortabel huis met onze Duurzaamheid services:

 • Het Omschakelplan om binnen 1 minuut een concreet en gepersonaliseerd plan op te stellen
 • € 9.000 meestal standaard in de offerte voor energiebesparende maatregelen
 • Duurzaamheidskorting op de hypotheekrente bij woningen met een energielabel van tenminste A+++, een EPC van 0,4 of lager of een EI van 0,6 of lager.

De werkelijke lasten toets is ook toegestaan als de klant zijn bestaande lening wil herstructuren en zuiver oversluit naar een nieuwe lening, bijvoorbeeld om zijn rente aan te passen en de hypotheekvormen te wijzigen. Een verhoging van de hoofdsom is toegestaan voor het meefinancieren van de bijkomende kosten die er zijn voor het afsluiten van de nieuwe of bestaande hypothecaire lening, zoals bijvoorbeeld een vergoeding, taxatie of notaris.

Een kort antwoord op uw veelgestelde 57+ vragen

In deze video geeft Annemarijn Hanssen, acceptant bij Obvion, antwoord op veelgestelde vragen over onze opties voor senioren. Klik op de foto en kijk mee >>

Voorbeeldcase: pensioen (groen) aanvullen

Julia (69) en Mark (67) wisten door een slimme tip de kosten voor het aanvullen van hun pensioen te betalen door te besparen op energiekosten.

Voorbeeldcase: senioren verhuisregeling

Roos (67) en Ben (70) willen nu beiden met pensioen zijn, dichter bij de kleinkinderen wonen. De werkelijke lastentoets en verhuisregeling blijken een uitkomst.

Groene voorbeeldcase: dubbel besparen

Ontdek hoe Sonja (72) en Pieter (74) in één klap wisten te besparen op zowel de maandlasten van hun hypotheek als ook de energiekosten.