Duurzaamheid bij Obvion

Duurzaamheid bij Obvion

Iedereen verdient een duurzaam huis

Duurzaamheidskorting – vooral interessant voor uw nieuwbouw klanten

We bieden onze klanten de mogelijkheid gebruik te maken van een duurzaamheidskorting als hun woning aan een bepaalde norm van energiezuinigheid voldoet.

Dat kan interessant zijn voor klanten met een bestaande woning, maar met name voor de klant met een nieuwbouwwoning omdat zijn woning al aan de voorwaarde van energiezuinigheid voldoet en daarvoor niets extra hoeft aan te leveren.

De pluspunten van de Woon Hypotheek stapelen op:

  • De mogelijkheid om de geldigheid van de offerte te verlengen. Handig als het bouwproject uitloopt
  • Duurzaamheidskorting op de hypotheekrente bij woningen met een energielabel van tenminste A+++, een EPC van 0,4 of lager of een EI van 0,6 of lager.
  • Bouwdepot waarbij de ontvangen rente gelijk is aan de betaalde rente gedurende de eerste 12 maanden

Duurzaamheidskorting: wie, wanneer, wat en hoe

Zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen in aanmerking komen voor de duurzaamheidskorting. Hierbij is onder meer van belang of de woning van de klant voldoet aan de betreffende norm van energiezuinigheid voor een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.

NTA 8800 met ingang van 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is NTA 8800 de enige bepalingsmethode om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Om in aanmerking te komen voor duurzaamheidskorting dient een rapport opgemaakt na 1 januari 2021 minimaal een energielabel van A+++ aan te tonen. Heeft een klant nog een EI-rapport dat is opgesteld vóór 1 januari 2021; dan is dat Energie-index van 0,6 of lager.

Let op:
Obvion stelt een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar aan het energielabel c.q EI-rapport. Hierdoor komt in ons acceptatiebeleid de LTI verruiming op basis van een geldig energielabel van tenminste A++ afgegeven voor 1 januari 2015 te vervallen.

Klanten met een nieuwbouwwoning:

Voor een nieuwbouwwoning geldt een energielabel van tenminste A+++ of EPC waarde van 0,4 of lager. Omdat nieuwbouwwoningen per definitie hieraan voldoen, hoeven deze klanten geen aanvullende stukken aan te leveren voor het aantonen van het vereiste energielabel of de vereiste EPC norm.

Klanten met een bestaande woning:

Om voor de korting in aanmerking te kunnen komen dient een bestaande woning te voldoen aan een energielabel van tenminste A+++ of EI van 0,6 of lager. De geldigheidsduur van beide documenten is maximaal 5 jaar.

In geval van een verbouwing zal de klant moeten aantonen dat de woning na verbouw en binnen de looptijd van het bouwdepot van 2 jaar zal voldoen aan energielabel A+++. De duurzaamheidskorting gaat direct in bij de start van de verhoging. Mocht later blijken dat de woning na de verbouwing toch niet voldoet aan de norm voor energiezuinigheid, dan komt de korting te vervallen. De duurzaamheidskorting geldt alleen wanneer de klant voor een nieuwe rentevaste periode kiest. Als deze eenmaal is ingegaan kan de klant pas na afloop van die periode in aanmerking komen voor een duurzaamheidskorting (als die op dat moment wordt aangeboden).

Klanten met een woning die reeds aan de gestelde norm voor energiezuingheid voldoet, ontvangen aan het einde van de rentevaste periode een renteherzieningsvoorstel inclusief duurzaamheidskorting (indien op dat moment gevoerd). In de gevallen waarin niet reeds aan de norm voor energiezuingheid is voldaan, zullen klanten een rapport moeten aanleveren waaruit blijkt dat hun woning aan de norm voor energiezuingheid voldoet.

De duurzaamheidskorting geldt niet bij:

  • leningdelen met flexibele rente
  • leningdelen met Obvion Maandvariabele rente
  • overbruggingskrediet
  • woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt

De hoogte van de duurzaamheidskorting is afhankelijk van de marktomstandigheden. We hebben de korting verwerkt op onze rentetarievenpagina indien we de korting op dat moment voeren. U herkent de korting aan de groene kleur.  

Check onze duurzaamheidskorting

Het is ook mogelijk dat er een periode is wanneer er geen sprake is van een korting. In dat geval ontvangt de klant geen korting voor een nieuwe rentevaste periode.

Voor alle klanten geldt de korting voor de duur van één rentevaste periode per leningdeel.

Als er sprake is van meerdere leningdelen met verschillende rentevaste periodes, is de duurzaamheidskorting afhankelijk van de ingangsdatum van de rentevaste periode bij dat leningdeel. De korting kan dus per leningdeel verschillen.

Voldoet de klant aan het einde van de rentevaste periode aan de op dat moment geldende voorwaarden, dan kan hij opnieuw in aanmerking komen voor de korting indien wij die op dat moment voeren en tegen het op dat moment gevoerde percentage.

De Woon Hypotheek | Veelvoud in éénvoud

Populaire duurzame items:

Energiezuinig huis

Woningverduurzaming in 3 stappen. En elke stap levert voor uw klant voordeel op.

Hypotheek voor verbouwer?

Onze Woon Hypotheek biedt een veelvoud aan (verbouw) mogelijkheden!

Duurzaam hypotheekproduct

Meer weten over hoe wij qua duurzaamheid flink aan de weg timmeren?