Duurzaamheidskorting – vooral interessant voor uw nieuwbouw klanten

Sinds vandaag bieden we onze klanten de mogelijkheid gebruik te maken van een duurzaamheidskorting als hun woning aan een bepaalde norm van energiezuinigheid voldoet.

Dat kan interessant zijn voor klanten met een bestaande woning, maar met name voor de klant met een nieuwbouwwoning omdat zijn woning al aan de voorwaarde van energiezuinigheid voldoet en daarvoor niets extra hoeft aan te leveren.

Onze pluspunten voor de Woon Hypotheek stapelen zich op:

  • De mogelijkheid om de geldigheid van de offerte te verlengen. Handig als het bouwproject uitloopt
  • Duurzaamheidskorting op je hypotheekrente bij woningen met een EPC van 0,4 of lager EPC van 0,4 of lager of een EI van 0,6 of lager
  • Bouwdepot waarbij de ontvangen rente gelijk is aan de betaalde rente gedurende de eerste 12 maanden

Duurzaamheidskorting: wie, wanneer, wat en hoe

Zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen in aanmerking komen voor de duurzaamheidskorting. Hierbij is onder meer van belang of de woning van de klant voldoet aan de betreffende norm van energiezuinigheid voor een nieuwbouwwoning of een bestaande woning.

Klanten met een nieuwbouwwoning:

Voor een nieuwbouwwoning geldt een EPC waarde van 0,4 of lager. Omdat nieuwbouwwoningen per definitie voldoen aan deze EPC-norm, hoeven deze klanten geen aanvullende stukken aan te leveren voor het aantonen van de vereiste ECP norm.

Klanten met een bestaande woning:

Om voor de korting in aanmerking te kunnen komen dient een bestaande woning te voldoen aan de EI van 0,6 of lager. Deze klanten moeten aan de hand van een rapport aantonen dat de woning die hoort bij de lening een Energie-index heeft van 0,6 of lager (=gelijk aan EPC 0,4 of lager).

In geval van een verbouwing zal de klant moeten aantonen dat de woning na verbouw en binnen de looptijd van het bouwdepot van 2 jaar zal voldoen aan de EI van 0,6 of lager. De duurzaamheidskorting gaat direct in bij de start van de verhoging. Mocht later blijken dat de woning na de verbouwing toch geen EI van 0,6 of lager heeft, dan komt de korting te vervallen. De duurzaamheidskorting geldt alleen wanneer de klant voor een nieuwe rentevaste periode kiest. Als deze eenmaal is ingegaan kan de klant pas na afloop van die periode in aanmerking komen voor een duurzaamheidskorting (als die op dat moment wordt aangeboden).

Klanten met een woning die reeds aan de gestelde EPC norm of energie-index voldoet, ontvangen aan het einde van de rentevaste periode een renteherzieningsvoorstel inclusief duurzaamheidskorting (indien op dat moment gevoerd). In de gevallen waarin niet reeds aan de EPC norm of energie-index norm is voldaan zullen klanten een rapport moeten aanleveren waaruit blijkt dat hun woning aan de EPC norm of energie-index norm voldoet.

De duurzaamheidskorting geldt niet bij:

  • leningdelen met flexibele rente
  • leningdelen met Obvion Maandvariabele rente
  • overbruggingskrediet
  • woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt

De hoogte van de duurzaamheidskorting is afhankelijk van de marktomstandigheden. We hebben de korting verwerkt op onze rentetarievenpagina indien we de korting op dat moment voeren. U herkent de korting aan de groene kleur.  

Check onze duurzaamheidskorting

Het is ook mogelijk dat er een periode is wanneer er geen sprake is van een korting. In dat geval ontvangt de klant geen korting voor een nieuwe rentevaste periode.

Voor alle klanten geldt de korting voor de duur van één rentevaste periode per leningdeel.

Als er sprake is van meerdere leningdelen met verschillende rentevaste periodes, is de duurzaamheidskorting afhankelijk van de ingangsdatum van de rentevaste periode bij dat leningdeel. De korting kan dus per leningdeel verschillen.

Voldoet de klant aan het einde van de rentevaste periode aan de op dat moment geldende voorwaarden, dan kan hij opnieuw in aanmerking komen voor de korting indien wij die op dat moment voeren en tegen het op dat moment gevoerde percentage.

De Woon Hypotheek | Veelvoud in éénvoud