Restschuld na verkoop woning

Het kan zijn dat de verkoopprijs van je woning lager is dan de hypotheekschuld. Dan heb je een restschuld. Wat kun je bijvoorbeeld doen?

  1. Je voldoet de restschuld met eigen geld: bijvoorbeeld met een elders gesloten spaar- of beleggingsrekening of spaargeld.
  2. Je voldoet de restschuld met een lening: je sluit een persoonlijke lening af bij een bank of leent geld bij een familielid om de restschuld te voldoen.
  3. Als klant van ons kun je de restschuld meefinancieren in de nieuwe hypotheek. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. En die zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie. Vraag je adviseur wat mogelijk is.

Is geen van deze opties mogelijk? Bel ons dan op telefoonnummer 088 1470 227. Samen werken we aan een oplossing.

Hypotheek met NHG

Als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt, kan de restschuld in bepaalde situaties worden kwijtgescholden. Om voor kwijtschelding van de restschuld in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees de richtlijnen van NHG. Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan declareren wij de restschuld bij NHG. Je krijgt dan een schuld bij NHG en deze bepaalt of je voor kwijtschelding in aanmerking komt.